Methodiek

Ik hanteer verschillende methodieken waaronder het ontwikkelingsgericht-, lichaamsgericht, systemisch- en talent-coachen. De gekozen methodiek hangt af van de coachee en de aanleiding van de coachingsessies. Voor opleidingen en ervaring verwijs ik graag naar dit item onder contact

Ontwikkelingsgericht coachen

Elke minuut, elke mens, elk voorwerp kan voor jou een zinvolle les betekenen, wanneer jij weet hoe je ze moet ontwikkelen.
Heinrich van Kleist.
 

Tijdens ontwikkelingsgerichte coachingsessies zijn de levensmissie, identiteit, patronen, zelfsturing, dialoog, zelfonthulling en kritische reflectie uitgangspunten die we methodisch zullen vertalen.

Het is samen in het hier en nu kijken naar je doelen. Het is faciliteren van het zelf leren, ervaren en kiezen voor blijvende verandering. Het is balans brengen tussen de emotionele en rationele geest.

Het is ook afstand nemen, integreren en wat er is te laten zijn om van daaruit terug in beweging te komen. 

Het is m.a.w. zinvol en duurzaam ontwikkelen volgens de methode van de 4 sporen uit 'De vork' van Rudy Vandamme.

 

Lichaamsgericht coachen

Wat ik ook zoek, of denk te willen, hoe lang het verlanglijstje ook is, al mijn wensen zijn slechts een reflectie van mijn verlangen om thuis te komen.
 

Lichaamsgericht coachen is "werken met jezelf als instrument". Dit betekent dat alles in lichaamsgericht coachen erop gericht is om verbinding met jezelf te ervaren, patronen te herkennen, verbroken verbindingen te herstellen en vanuit die toestand het contact met de ander vol te kunnen aangaan. Je leert met jezelf en anderen zo te communiceren dat jouw behoeften en die van anderen herkend en erkend worden.     

Prettige gevoelens zijn bevredigde behoeften, onprettige zijn niet bevredigde behoeften. Traumatische gebeurtenissen zorgen voor een loskoppeling van het denken en voelen om lichaam en geest te beschermen.
Hoe ga ik met mijn eigen blokkades om en hoe manifesteert zich dit in het contact met de ander? Wat blijft verborgen in het contact?

We werken via visualisaties, ontspanningsoefeningen, beeldend- en systemisch werk. De vaak onbewuste beelden en gewaarwordingen die naar boven komen, geven inzicht in de situatie of de problemen waar je mee worstelt.

 

 Talentcoaching 'ontdek je eigen sleutel tot het leven'

“Wat je ook kunt doen of in je dromen meent te kunnen doen, begin ermee, in stoutmoedigheid schuilt talent.” Goethe 

 

Leer de kunst van leven      Reik uit naar het leven           Ontwikkel het zijn in het leven     Pluk de vruchten vh leven

 
 

Systemisch coachen
Soms voel je de zwaarte niet van iets dat je meedraagt totdat je de last van je schouders voelt vallen

Het is een manier van coachen waarbij we de systemen waar jij als cliënt deel van uitmaakt tot leven brengen waardoor patronen zichtbaar worden.

We gebruiken in het coachingsproces de systemisch fenomenologische principes om deze patronen en onderstromen in een systeem te benaderen, te ontrafelen en flow en energie weer bereikbaar te maken: systemen willen compleet zijn; systemen willen uitwisselen; systemen zoeken naar een intrinsieke ordening.

Iemand die niet de juiste plek in het familiesysteem inneemt heeft er vaak moeite mee om in zijn of haar kracht te staan, het leven ten volle nemen en in harmonie te zijn met het lot.  Ook binnen een organisatie komen je kwaliteiten moeilijk tot bloei wanneer je niet de juiste plek inneemt.

We zien ook vaak in familieopstellingen dat falen, depressies, angsten en schuldgevoelens hun oorzaak vinden in iets dat we meedragen uit onze familie van herkomst. Via systemisch coachen is het mogelijk dit onder ogen te zien en ons ervan los te maken.

Blijf op de hoogte van tips en evenementen. Schrijf in op onze nieuwsbrief! INSCHRIJVEN