Interactieve zelf-resonantie

En net als in een partnerrelatie wil ook het lichaam worden gehoord

Met behulp van interactieve zelf-resonantie (IZR), die zijn oorsprong vindt in een door dr. Franz Ruppert ontwikkelde psychotraumatologie (IoPT) krijg je diepgaand inzicht in de gevolgen van een traumatiserende gebeurtenis.


Tijdens deze sessies

gaan we op zoek naar:

- de samenhang tussen jouw vraag, jouw verlangens en jouw symptomen ten gevolg van een traumatiserende gebeurtenis
- het herkennen van bepaalde dynamieken die het jou moeilijk maken in je leven na een traumatiserende gebeurtenis
- destructieve en constructieve emoties zoals blijdschap, angst, boosheid, pijn, verdriet
- emotionele, fysieke en relationele gezondheidsproblemen
- je innerlijke verdeeldheid en identiteitsontwikkeling
- de gevolgen van traumatisering voor hechtingsrelaties en daarmee voor volgende generaties: een meergenerationele benadering

streven we naar:
- natuurlijk herstel en herstel bevorderende omstandigheden
- autonomiebevordering en herstel van zeggenschap over het eigen leven
- emotionele, fysieke en relationele fitheid
- terug 'ja' durven te zeggen tegen het leven

Wat is interactieve zelf-resonantie als herstelmethode?
- een theoretische basis met ‘practice based evidence’
- een driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert: traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen
- het verlangen van de cliënt wordt gebruikt als vertrekpunt en contract: expliciete en impliciete grenzen
- werken met ‘de zin van het verlangen – woord voor woord’
- interactieve zelf-resonantie als spiegel van het innerlijke landschap van de cliënt

Wens je meer info over deze sessies of heb je interesse in een intake gesprek of wil je IZR online proeven?
Je kan contact opnemen met Carla via coaching@thekeyofife.be of via 0479 29 79 29

Gevolgde opleiding:
Specialisatie rond seksueel misbruik Interakt Centrum voor meergenerationele psychotraumatologie gebaseerd op de werkwijze van dr. Franz Ruppert
Jaartraining basis, 1 en 2 Interakt Centrum voor meergenerationele psychotraumatologie gebaseerd op de werkwijze van dr. Franz Ruppert
Jaartraining Familie en organisatie opstelling Indra Torsten Preiss
Jaartraining Lichamelijk coachen Arend Van Rietschoten
Creatieve therapie  en creatief Agogisch Coachen, VSPW Gent
Master Visualisatie coach Openmind
Trauma essentials en jaartraining trauma pro, Openmind centrum

Blijf op de hoogte van tips en evenementen. Schrijf in op onze nieuwsbrief! INSCHRIJVEN