opstelling met het verlangen

 

Met behulp van interactieve zelf-resonantie (IZR), die zijn oorsprong vindt in een door dr. Franz Ruppert ontwikkelde psychotraumatologie (IoPT) krijg je diepgaand inzicht in de gevolgen van een traumatiserende gebeurtenis.

Het is een methode die de oorzaken van relatieconflicten, psychische problemen en lichamelijke klachten beter helpen te begrijpen. IZR  laat het spiegelbeeld van je eigen psyche zien waardoor datgene wat verdrongen is naar het onbewuste, naar het bewuste gebracht wordt.

Tijdens deze sessies

gaan we op zoek naar:

- de samenhang tussen jouw vraag, jouw verlangens en jouw symptomen ten gevolg van een traumatiserende gebeurtenis
- het herkennen van bepaalde dynamieken die het jou moeilijk maken in je leven na een traumatiserende gebeurtenis
- destructieve en constructieve emoties zoals blijdschap, angst, boosheid, pijn, verdriet
- emotionele, fysieke en relationele gezondheidsproblemen
- je innerlijke verdeeldheid en identiteitsontwikkeling
- de gevolgen van traumatisering voor hechtingsrelaties en daarmee voor volgende generaties: een meergenerationele benadering

streven we naar:
- natuurlijk herstel en herstel bevorderende omstandigheden
- autonomiebevordering en herstel van zeggenschap over het eigen leven
- emotionele, fysieke en relationele fitheid
- terug 'ja' durven te zeggen tegen het leven

Wat is interactieve zelf-resonantie als herstelmethode?
- een theoretische basis met ‘practice based evidence’
- een driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert: traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen
- het verlangen van de cliënt wordt gebruikt als vertrekpunt en contract: expliciete en impliciete grenzen
- werken met ‘de zin van het verlangen – woord voor woord’
- interactieve zelf-resonantie als spiegel van het innerlijke landschap van de cliënt


Hoe gaan we tewerk?
We zullen 2 opstellingen faciliteren. Dit wil zeggen dat 2 mensen hun eigen opstelling kunnen neerzetten en dat de rest van de groep als resonant kan gevraagd worden.
De persoon die het verlangen neerzet betaalt 80 euro de resonantiepersonen (representanten) betalen 30 euro.

Wanneer?
Zaterdag 13 april van 14u tot 19u

Inschrijven kan via https://tickets.thekeyoflife.be/event/opstelling-van-het-verlangen/

Gevolgde opleiding:
Specialisatie rond seksueel misbruik Interakt Centrum voor meergenerationele psychotraumatologie gebaseerd op de werkwijze van dr. Franz Ruppert
Jaartraining basis,  jaar 1 en jaar 2 Interakt Centrum voor meergenerationele psychotraumatologie gebaseerd op de werkwijze van dr. Franz Ruppert
Jaartraining Familie en organisatie opstelling Indra Torsten Preiss
Jaartraining Lichamelijk coachen Arend Van Rietschoten
Creatieve therapie  en creatief Agogisch Coachen, VSPW Gent
Master Visualisatie coach Openmind
Trauma essentials en jaartraining trauma pro, Openmind centrum

Blijf op de hoogte van tips en evenementen. Schrijf in op onze nieuwsbrief! INSCHRIJVEN